WordPress Service

Vi tilbyr en oppdateringstjeneste der vi oppdaterer WordPress og alle innstallerte plugins med gjevne mellomrom. Dersom du har betalte plugins så kjøper vi de inn ved behov og viderefakturerer deg for disse.

Vi installerer alltid oppdateringene på en test side før vi publiserer endringene live. Deretter tester vi de vanligste funksjonene for å se at alt fungerer som det skal. Ved større oppdateringer ber vi om godkjenning av deg før vi går videre.

Dersom noe skulle gå istykker under oppdateringen så stopper vi og tar kontakt for å diskutere hva som må gjøres for å rette problemet. Fiksing av ting som slutter å fungere dekkes ikke av service avtalen og faktureres seperat.