Spesialister på Laravel

I Cove satser vi fullt på Laravel. Vi mener at Laravel er fremtiden for skreddersydde systemer. Vi har laget mange forskjellige systemer basert på laravel. Laravel er godt egnet for både små og store systemer.

Ordresystem

I 2020 startet vi viderutvikling av et avansert ordresystem som også brukes til å lage produksjonsinstrukser for varene som kunden produserer og selger. Programvaren skal videreutvikles for å tilby online funksjonalitet for kundens kunder slik at de kan legge inn og endre ordre direkte. Programvaren skal også integreres mot produksjonmaskinene for å effiktivisere produksjonen.

Composer daemon

Vi bruker composer for håndtering av php-pakker til våre prosjekter. I flere prosjekter så bruker vi private kodepakker som ikke kan publiseres offentlig. For å effektivt håndtere versjonsstyring av disse pakkene har vi utviklet en programvare som kjører på server og er integrert med GitLab. Når vi publiserer nye versjoner på gitlab så sendes det et signal til vår daemon som deretter oppdaterer pakkelisten med den nye versjonen.

Vi har også stilt inn serveren for å ta imot private pakker utenom gitlab. Her er daemonen ansvarlig for både å opprette nye git repositories og også for å legge til nye ssh nøkkler for hver server disse pakkene skal publiseres på.

Hourlogger.com (under arbeid)

Et timeføringssystem for byråer. Unikt for hourlogger.com er at det kan timelister kan knyttes mot prosjekter, kunder og estimater. Det sendes ut varsler når estimatene nesten er brukt opp og når de overskrides. Dette gjør at det blir enklere for byråene å holde seg til estimatene som er gitt eller for en utvikler å bed om å utvide et estimat.

Butler (under arbeid)

Et smart-hjem system som kan kjøre på en raspberry pi eller annen lokal server. Den kan kobles opp mot de aller fleste smart-hjem brytere og sensorer. Den støtter både 433 Mhz radio og Z-Wave enheter.